Menu

Ny leder i VSF

Formålet med denne folder er at lette arbejdet for nye holdledere /afdelingsledere – samt sørge for information, så du er bedst muligt klædt på til at løse de daglige opgaver som frivillig i klubben.
Vi har samlet de mest efterspurgte tip i en lille folder du kan printe og gemme i tasken.
Hent folderen her   [indsæt link til download af pdf-folder ”doc03”]
 
Klik her hvis du gerne vil se mere om strukturen i VSF og hvem der er ansvarlig for de forskellige områder.
 
I klubben har vi tilknyttet en fast mand på kontoret, som du som ny leder kan kontakte og få hjælp af eller blive guidet til den rette. Ring eller skriv til:
Jørgen Trankjær (Jønne): 
97133820 - fodbold@vildbjerg-cup.dk
 

AFDELINGSMØDER
Den første mandag i hver måned er der møde for alle afdelingsledere i VSF ungdom, samt formændene for drenge- (Henrik Teilmann) og pige- (Torben Sønderby) udvalget i klublokalerne på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. 
VSF ungdom udgøres af drenge og piger fra U-6 til U-14. Der udsendes en dagsorden på klubintra, og det er afdelingsledernes opgave at videregive informationer fra mødet til årgangens trænere. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Henrik eller Torben.
Husk at holde øje med mails fra Jønne – han sender mange vigtige informationer.
 
NØGLER
Når du starter som afdelingsleder, vil du få udleveret en nøgle til klublokalerne samt en nøgle til tøjskabet, hvor spillertøjet ligger. Mere info om tøj og træningsmaterialer findes i ”trænerfolderen” – som du kan finde her [link til – sektion med ’Ny Træner].
 
ØKONOMI
Hvert hold får en procentdel af det indbetalte kontingent på holdet til rådighed. Pengene følger kontingentåret dvs. fra sommer til sommer og skal være brugt inden den 31. juni. Pengene kan bruges til sociale arrangementer, stævner/turneringer, pizza til afslutning mm. Leo Pedersen (leop@mail.dk) er klubbens kasserer, og det er gennem ham, at du kan få udbetalt et udlæg. Husk at skrive årgang og pige/dreng på udlægget.
 
KOMMUNIKATION MED FORÆLDRE
I VSF er det et klart ønske, at så mange forældre som muligt bliver inddraget i arbejdsopgaver omkring holdet og klubben. Det kan bl.a. være som kampleder, kagebager, ved sociale arrangementer eller andet.
 
KLUBINTRA
Indkaldelse til kampe, forældremøder, stævner mm. foregår via klubintra (http://vsf.klubintra.dk). Spørgsmål vedr. KlubIntra, intro-kursus, oprettelse af nye brugere m.m. kontakt Henrik Teilmann (solbrinken@email.dk). Husk altid at få oprettet nye trænere som burgere på KlubIntra via Henrik.
Indkaldelse til kampe gøres ofte i samarbejde med holdets trænere. Husk at der skal findes dommere til hjemmekampe blandt forældrene, og at der kan laves en frugt – og samkørsels ordning 
Du kan finde en skabelon til kampindkaldelser m.m. under ’Skabeloner’ i menuen til venstre.
 
SOCIALE ARRANGEMENTER
I VSF vægter vi – udover at blive en dygtig fodboldspiller – det sociale samvær højt. Mange børn kommer i klubben, fordi de har et godt sammenhold med deres holdkammerater. Derfor er det en god ide at lave sociale arrangementer i det omfang, som du og dine trænere har lyst til.
Det kunne være en tur på Kulturfabrikken, i Baboon City, i WOW park, en shelterstur, i svømmehallen, på mountainbike, en grillaften, en overnatning i klubben mm.
Derudover er det vigtigt at afholde et par forældremøder om året, hvor I kan få drøftet træning, arrangementer, stævner, Vildbjerg Cup mm.
 
FÆLLESDAGE I VSF
I VSF har vi et par årlige arrangementer – VSF Klubdag og Pigeraketten – hvor spillerne kan komme og have det sjovt nogle timer. Arrangementerne bruges samtidig til ”rekruttering” af nye unge spillere. Derudover afholdes der i uge 26 fodboldskole, og i uge 30 afholdes Vildbjerg Cup, hvor både forældre og spillere er aktive.
Et par gange om året er der sociale arrangementer for trænere og ledere i VSF.
 
BANER
I Vildbjerg har vi mange gode fodboldbaner. På http://sportscenter.dk/dagens-aktiviteter/paa-banerne/ kan du både se hvilken bane (og omklædning) I er tildelt ved hjemmekampe – samt finde et oversigtskort der viser hvor banen ligger. På info-skærmen på hjørnet af svømmehallen kan du se dagens program på banerne.

 
STÆVNER
Fra U9 deltager holdene i Vildbjerg Cup (U8 spillere bærer flag ved indmarch). Deltagelsen i Vildbjerg Cup er gratis, Fra U10 deltager holdene også i Gråsten Cup med tilskud fra klubben.. U14/15 holdene tager hvert andet år på udenlandstur / træningsophold.